Bảng thuật ngữ giao dịch

Bạn là người mới tham gia giao dịch và thật khó để bạn hiểu tất cả các thuật ngữ. Hãy khám phá danh sách đầy đủ từ A-Z của chúng tôi về các thuật ngữ chính liên quan đến giao dịch và các loại thị trường khác nhau và trở thành một chuyên gia.