Phương thức nạp tiền

Chọn từ một số phương thức nạp tiền trực tuyến và tiền tệ có sẵn tại XB Prime. Hưởng lợi từ khả năng nạp tiền tức thì và tài khoản ngân hàng tách biệt hoàn toàn an toàn.

Đăng ký Ngay