Nhà môi giới Giới thiệu

Chọn thành công! Trở thành XB Prime IB.

Mở Tài khoản IB Ngay

Hợp tác với một sàn môi giới mạnh mẽ

Trở thành Nhà môi giới giới thiệu với XB Prime và sẵn sàng nhận lợi nhuận tiềm năng cao. Chương trình của chúng tôi được tạo ra một cách cẩn thận để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội hợp tác với một sàn môi giới mạnh mẽ và hưởng lợi từ mức hoa hồng tốt.

Nhà môi giới Giới thiệu là Gì?

Nhà môi giới giới thiệu, được gọi là IB, giới thiệu khách hàng đến một sàn môi giới, tư vấn cho họ, cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết nhưng không thực thi giao dịch trực tiếp. Họ được thưởng hoa hồng dựa trên khối lượng giao dịch do các nhà giao dịch mà họ giới thiệu tạo ra.

Tại sao lại trở thành đối tác với XB Prime

  • Thanh toán hàng ngày

  • Phí hoa hồng tùy chỉnh

  • Báo cáo thời gian thực

  • Hoa hồng được ghi có theo thời gian thực

  • Hỗ trợ trực tiếp 24/5

  • Không có phí rút tiền

Mở Tài khoản IB Ngay